Svenska Flaggan

JuristMagazinet

En internettidning som publicerar kortfattade och fördjupade artiklar inom olika rättsområden.

Redaktör för JuristMagazinet är:

Christer Nilsson

Christer Nilsson

Jurist och författare.

Handböcker

Nedan är en lista av tillgängliga handböcker.

För att gå till en specifik handbok välj i menyn nedan.

 

Asylrätt och migration - handbok

Info:

Detta dokument behandlar den svenska asylrätten med inriktning mot ensamkommande flyktingbarn och anhöriganknytning som kan vara aktuella inom detta område. Huvudmålet är att informera om rättsliga dokument som berör asylrätten. Det kan vara myndigheters ställningstagande, exempelvis JO beslut och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande.Och naturligtvis prejudikat och övriga domar och beslut som är vägledande eller har ett rättsligt värde även om det inte är prejudicerande.

Dokumentet är i sin nuvarande form ett pågående arbete och slutmålet är det ska uppdateras i en sådan omfattning att det kan uppfylla kraven för att vara en handbok.

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

Info:

Detta dokument är mer en lathund än en handbok. Syftet är att publicera beslut från myndigheter som kan vara vägledande för en specifik rättsfråga. Därför kommer merparten av de beslut som publiceras vara JO och JK beslut.

Lathunden eller handboken är ett s.k. levande dokument. Det innebär att beslut kommer att publiceras allteftersom men slutmålet är att inom en kortare tid finnas så många beslut så dokumentet kan leva upp till att vara en lathund eller handbok.

Rättsfall - en liten handbok

Info:

Denna handbok kommer att innehålla rättsfall som jag tycker är särskilt intressanta för en större målgrupp. Det kan vara rättsfrågor om arv, avtal, gåva, äktenskap, sambo, utmätning, konkurs och migration m.m.

Handboken är ett levande dokument och det innebär att det fylls på nya rättsfall hela tiden. Och när den fått ett lite större omfång hoppas jag att dokumentet med rätta kan vara en liten handbok.

Utmätning hos näringsidkare, upplaga 2 år 2012

Info:

Författare: Christer Nilsson.

Boken Utmätning hos näringsidkare innehåller information om de regler som gäller vid utmätning hos näringsidkare. Dessutom behandlas olika bolagstyper (associationsrätt) i enlighet med gällande svensk rätt.
Om författaren: Christer Nilsson har varit anställd hos Kronofogdemyndigheten (Malmökontoret) fram till pensioneringen. Han har en mångårig erfarenhet av verkställighet av mål mot näringsidkare. Han har också i ämnet hållit utbildning hos Kronofogden.
Christer har skrivit flera böcker och artiklar och de presenteras under fliken Publikationer hos Juristguiden.