Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Redaktör

Ansvarig och redaktör för Juristguiden är Christer Nilsson, jurist och författare.

Redaktör Christer NilssonJag har arbetat hos Kronofogdemyndigheten i Malmö och där verkställt utmätningsmål, främst mot juridiska personer och enskilda näringsidkare.

Vidare har jag hos Kronofogdemyndigheten hållit kurser för de anställda om utmätning hos näringsidkare och skrivit en bok (ringpärm) med titeln Utmätning hos näringsidkare – en introduktion.

Jag har också skrivit juridiska artiklar och böcker. Ett litet urval är följande.

  • Företagsjuridik med EU-perspektiv, (bok)
  • Utmätning hos näringsidkare – en introduktion, (bok-ringpärm).
  • Äktenskapsförord har lågt bevisvärde vid utmätning, (kompendium).

Om mina publikationer kan du läsa mera om under fliken PUBLIKATIONER.

Nu är jag pensionär och använder en del av min tid med att skriva och driva den juridiska plattformen, Juristguiden.