Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Välkommen till Juristguiden

Juristguiden – på internet sedan år 1999.

Juristguiden är en lathund för dig som behöver information om våra lagar och få en liten uppfattning om hur de ska tolkas.

Vi publicerar handböcker inom vissa rättsområden – de kan vara kompletta eller påbörjade som du kan följa under tiden de tar form.

Hos Juristguiden finns det också kortfattade och fördjupade artiklar inom olika rättsområden.

Juridik förändras ständigt och mottot för våra publikationer är att de ska vara ett levande dokument med årsringar som förnyas och kompletteras när det behövs.

De rättsfrågor som behandlas är de som bedöms ha ett mervärde för en större och bredare grupp läsare. Särskilt behandlas företagsjuridik (associationsrätten), familjerätten samt utsöknings- och konkursrätten.

Rättsfall som är intressanta för att belysa en rättsfråga kommenteras också, särskilt om de är vägledande för den framtida rättstillämpningen. (Prejudikat men även precedensfall).

Som ”gamla” läsare redan lagt märke till har Juristguiden fått ett nytt ”ansikte” – en ny och bättre layout. Nytt är också att Juristguiden är nu anpassad till den nya tekniken och kommer därför också inom snar framtid finnas att ladda ner som en app.

Nytt är också att JuristMagazinet har slagits samman med Juristguiden.

Du kan i korthet också läsa här om de böcker och artiklar som jag skrivit och är publicerade genom ett förlag eller en specifik tidskrift. Se under fliken Publikationer.

Signature