Svenska Flaggan

JuristMagazinet

En internettidning som publicerar kortfattade och fördjupade artiklar inom olika rättsområden.

Redaktör för JuristMagazinet är:

Christer Nilsson

Christer Nilsson

Jurist och författare.

Välkommen till Juristguiden

Juristguiden är en lathund för dig som behöver information om våra lagar och få en liten uppfattning om hur de ska tolkas.

Juristguiden publicerar handböcker inom vissa rättsområden - se under fliken Handböcker. Det finns kompletta handböcker men också handböcker som går att följa under dess uppbyggnad tills de är fullt kompletta. Handböckerna uppdateras kontinuerligt.

Juristguiden bedriver även en internettidning – Juristmagazinet – som publicerar kortfattade och fördjupade artiklar inom olika rättsområden.

Exempel på rättsområden som JuristMagazinet belyser är följande

  • företagsjuridik (associationsrätt)
  • familjerätten
  • fastighetsrätten
  • utsöknings- och konkursrätt.

Christer Nilssons namnteckning