Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Stöd Juristguiden

Stöd Juristguiden.

Juristguiden har funnits på internet sedan 1999. Allt material som finns på sajten är gratis att använda.

Juristguiden som är helt oberoende ska förmedla kunskaper och information om våra lagar och regler. En juridisk guide som på ett enkelt sätt belyser rättsliga problem.

Arbetet och utvecklingen av Juristguiden sker helt gratis.

Inga annonser eller reklam

Det är viktigt för Juristguiden att guiden ska vara helt oberoende. Det ska läsarna vara helt klara med. Därför finns det inte heller några annonser eller någon reklam på Juristguidens webbplats.

Kostnader

För mitt arbete med Juristguiden får jag inte någon betalning – jag tjänar således inte ”ett enda öre” för arbetet med Juristguiden. Och tillgången till det som publiceras på guiden är helt gratis.

De kostnader som Juristguiden har – är utgifter för webbhotell, domännamn, SSL-certifikat och så vidare. Dessa kostnader betalar jag helt själv. Och det blir några tusen kronor per år.

swish qr-code

Swish

Om du vill bidra till Juristguidens kostnader kan du Swisha till mobil:
076 191 3098 eller skanna QR-koden som finns här på sidan.

Alla belopp hjälper till att driva Juristguiden framåt, även en tio-krona.

Eventuella bidrag går helt till de årliga kostnaderna för webbhotell, layout, domännamn m.m. Mitt arbete med Juristguiden utför jag således pro bono – gratis.

Vill du veta mer om mig klickar du på menyn Redaktör