Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Om Juristguiden

Christer Nilsson redaktör för juristguiden.

Jag har arbetat hos Kronofogdemyndigheten med att verkställa utmätningsmål, främst mot juridiska personer och enskilda näringsidkare. Nu har jag slutat hos myndigheten och fortsätter mitt juridiska arbete här på Juristguiden. Mina verksamhetsområden är främst företagsjuridik (associationsrätten), familjerätten, fastighetsrätten och insolvensrätten (utsökningsrätt och obeståndsrätt).

Mitt juridiska arbete består också av att skriva juridiska artiklar och böcker. Du kan läsa en del av mina publikationer här på Juristguiden. Ett litet urval av de publikationer som jag skrivit är bland annat,

  • Företagsjuridik med EU-perspektiv, (bok)
  • Utmätning hos näringsidkare – en introduktion, (kompendium).
  • Äktenskapsförord har lågt bevisvärde vid utmätning, (kompendium).

Jag har också skrivit artiklar i Svensk Juristtidning (SvJT) men också böcker och artiklar inom ämnet datorkunskap. Om mina publikationer kan du läsa mera om här på Juristguiden under menyn, Publikationer.

Arbetet med Juristguiden sker pro bono. Och materialet är fritt att använda efter ett godkännande från den författare som skapat aktuell handbok eller artikel.