Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Handböcker

En lista av tillgängliga Handböcker

För att lista Handböcker under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Alla

Rättsfall - En Liten Handbok

I denna handbok kommer intressanta rättsfall att tas upp kontinuerligt. Det innebär att handboken är ett levande dokument som fylls på med nya rättsfall hela tiden. Syftet är att införa rättsfall som kan beröra en stor grupp av människor.

Läs Handboken i sin helhet – se PDF nedan.

Utmätning Hos Näringsidkare

Syftet med denna framställning är att översiktligt redogöra för hur Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) kan utföra sitt arbete när det gäller att verkställa utmätningsmål mot näringsidkare. Detta arbete beskrivs utifrån det arbetsschema som myndigheten angett i sin processkartläggning när det gäller att utreda om det finns tillgångar att utmäta och verkställa en utmätning. Redogörelsen belyser de rättsliga reglerna men innehåller också praktikfall och konkreta exempel som är vanligt förekommande i verkställigheten av utmätningsmål mot
just näringsidkare.

Läs Handboken i sin helhet – se PDF nedan.