Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Handböcker

En lista av tillgängliga Handböcker

För att lista Handböcker under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

Rättsfall - En liten handbok

I denna handbok kommer intressanta rättsfall att tas upp kontinuerligt. Det innebär att handboken är ett levande dokument som fylls på med nya rättsfall hela tiden. Syftet är att införa rättsfall som kan beröra en stor grupp av människor.

Läs Handboken i sin helhet – se PDF nedan.

Utmätning hos näringsidkare - En introduktion

Syftet med denna framställning är att översiktligt redogöra för hur Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) kan utföra sitt arbete när det gäller att verkställa utmätningsmål mot näringsidkare.

I boken redogörs det för de rättsliga reglerna men praktikfall och konkreta exempel finns ocså med.

Handboken i sin helhet – se PDF nedan.