Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Artiklar

En lista av tillgängliga Artiklar

För att lista Artiklar under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

15 ÅRIG Förare av A- traktor dömdes för grovt rattfylleri

Högsta domstolen har i ett prejudikat fastställt att förare av en A-traktor kan dömas för grovt rattfylleri. Underrätternas praxis har tidigare varit skiftande men genom denna dom har Högsta domstolen klarlagt att en förare av en A-traktor kan dömas för grovt rattfylleri.

Läs hela artikeln - pdf filen nedan.

HA KOLL PÅ DIN EKONOMI

I denna artikel ska du få några tips om hur du kan få lite kontroll på din vardagsekonomi.

Vi har alla idag fått känna av hur en nedåtgående ekonomi slår hårt på vår vardagsekonomi. Inflationen och energipriserna har medfört att varor stigit till ofattbara prisnivåer. Även basvaror som livsmedel har ökat i pris. Vid en snabbkontroll kan jag se att en del baslivsmedel har ökat med 20 och upp till 40 procent inom ett år.

Än så länge har löntagarna inte fått någon kompensation för de skenade prishöjningarna. Politikerna signalera till löntagarna att de ska vara återhållsamma med sina lönekrav vid de framtida löneförhandlingarna. Politikerna själva har inte några samvetskval utan de kan med berott mod föreslå och höja sina löner med 10 000 kronor per månad. Inga kommentarer behövs. Deras agerande är talande nog. Jag kan ändock inte underlåta att nämna att i nyhetsmedia har flera organisationer uttalat sig om hur allt fler svenskar har blivit beroende av att få hjälp från civilsamhället för att klara sin vardagsekonomi och sitt dagliga uppehälle.

Läs hela artikeln i PDF filen nedan.

TELEFONSAMTAL SOM UPPREPAS - KAN VARA ETT BROTT - OFREDANDE

Så kallade calltelefonsamtal eller säljsamtal kan vara ytterst irriterande. Svarar man inte när de ringer återkommer de ofta igen och det kan ske upprepande gånger. Och vid varje nytt försök utifrån ett nytt telefonnummer. Du känner kanske inte till det – men det kan vara straffbart, ofredande lyder brottsrubriceringen i brottsbalken, 4 kap 7§ BrB.

JO – SKARP KRITIK MOT PENSIONSMYNDIGHETEN

I flera beslut har JO gett Pensionsmyndigheten skarp kritik. Den riktade kritiken gäller att myndigheten har allt för långa handläggningstider i ärenden om bostadstillägg. . Myndigheten kritiseras också för bristande tillgänglighet och service.

Hela artikeln finns i pdf filen nedan.

VART TOG E-POSTEN VÄGEN – EN FRÅGA OM ÅTERSTÄLLANDE AV NY TIDSFRIST FÖR ÖVERKLAGANDE

Hovrätten har meddelat en dom som påstås ha blivit sänd till berörd part i ett e-postmeddelande. Enligt parten fick hen inte det aktuella e-postmeddelandet och tiden för att överklaga gick ut. Nu begärde hen att Högsta domstolen skulle ge hen en ny tidsfrist för möjligheten att kunna överklaga domen.

Hela artikeln i pdf filen nedan