Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Artiklar

En lista av tillgängliga Artiklar

För att lista Artiklar under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

EN MAKE ELLER MAKA KAN BEGÄRA ATT FÅ BEHÅLLA SITT GIFTORÄTTSGODS EFTER DEN ENAS BORTGÅNG

När den ena av makarna avlider kan vid bodelningen den efterlevande av makarna begära att få behålla sitt giftorättsgods. 12 kap. 2 § äktenskapsbalken.
Det är om detta denna artikel handlar – en kort introduktion.
Notera att det är endast den efterlevande av makarna som kan begära denna jämkning av bodelningen. En sådan begäran från den avlidnes barn omfattas inte av denna regel.
• Se även Juristguiden – Behåll ditt giftorättsgods vid dödsfall
https://www.juristguiden.com/pdf//BEHALLDITTGIFTORATTSGODSver03.pdf

SKATTERÄTTSNÄMNDEN – EN LITEN INTRODUKTION - FÖRHANDSBESKED I EN OKLAR SKATTEFRÅGA

Skatterättsnämnden kan på ansökan ge ett förhandsbesked om hur en oklar skatterättslig fråga ska bedömas. Nämndens beslut är bindande.
Syftet med förhandsbesked är dels att skattskyldiga ska kunna få klarhet i skattekonsekvenserna av att företa en handling i en viss situation, dels att prejudikatbildningen på skatteområdet ska kunna utvecklas snabbare än via den ordinarie domstolsprocessen.
Genom att ansöka om förhandsbesked kan en enskild i förväg eller inför kommande redovisningsperioder få ett rättsligt bindande besked om de skatterättsliga konsekvenserna av en transaktion.
För att ett förhandsbesked ska meddelas måste det vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Frågan måste också vara av rättslig karaktär, dvs. inte gälla värdering eller bevisning, och vara olöst i den meningen att svaret inte klart framgår av lagstiftning eller praxis.
Denna artikel ger en liten introduktion om Skatterättsnämnden.

DÖDSSTRAFFET I SVERIGE: EN HISTORISK OCH AKTUELL ÖVERBLICK. OCH HUR VERKSTÄLLDES DÖDSSTRAFFET.

Det är kanske inte så allmänt känt att vi har haft dödsstraff i Sverige. Faktiskt så avskaffades det helt först på 1970-talet.
I denna artikel följer en historisk överblick om dödsstraffet i Sverige och hur det verkställdes.

Regeringen föreslår att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial ska bevaras under viss tid tas bort. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2024.

Regeringen föreslår att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial ska bevaras under viss tid tas bort. Det innebär att räkenskapsmaterial som kommer in till eller upprättas av ett företag i pappersform inte ska behöva bevaras om det digitaliseras. Förslaget medför tidsmässiga och ekonomiska besparingar för många företag. Framför allt för de slipper hantera stora mängder pappersmaterial under lång tid.
LAGÄNDRINGEN FÖRESLÅS TRÄDA I KRAFT DEN 1 JULI 2024.

AI FÖR NYBÖRJARE: ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT KOMMA I GÅNG MED ARTIFICIELL INTELLIGENS, 2023 AV JOHAN FALK. - ETT BOKTIPS OCH EN LITEN RECENSION

AI- Artificiell intelligens är ett verktyg som nu alla är intresserade av. Hur AI ska kunna användas såväl inom arbetet som i privatlivet. Och hur det ska kunna utnyttjas för att snabbt få kunskap så det blir lätt att fatta snabba och korrekta beslut. Det kan vara inom olika vetenskapliga discipliner som till exempel i skolans värld, juridiken och medicinen med flera ämnesområden.

Att följa utvecklingen inom AI och att kunna använda dessa verktyg såväl inom arbetslivet som i privatlivet är viktigt för den framtida utvecklingen.

En bra början är att läsa boken, AI för nybörjare: allt du behöver för att komma i gång med artificiell intelligens, 2023 av Johan Falk.

Nedan följer en kort recension av boken och lite information om författaren.