Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Artiklar

En lista av tillgängliga Artiklar

För att lista Artiklar under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

HÄLSODEKLARATION – VID AVTAL OM BARNFÖRSÄKRING

Jag har tidigare skrivit här om hur viktigt det är att på ett tidigt stadium försäkra ett nyfött barn. Du kan läsa mer om detta genom att välja en artikel från kategorin Försäkringar hos Juristguiden.

I normala fall skyddar en barnförsäkring inte för sådana sjukdomar och hälsorisker som upptäckts i samband med förlossningen. Det är därför försäkringsbolag kräver att föräldrarna lämnar en hälsodeklaration för barnet innan bolaget ingår ett avtal om en barnförsäkring.

Läs hela artikeln i pdf filen nedan.

BARN – OCH GRAVIDITETSFÖRSÄKRING

Väntas det tillökning i familjen – ett barn - så funderar kanske de blivande föräldrarna på att det skulle allt vara bra med någon form av försäkring. Det finns två försäkringar som kanske känns särskilt viktiga. En som ger skydd under graviditeten för såväl barnet som för den blivande modern. Och senare en försäkring som ger ett skydd för det nyfödda barnet.

Det finns graviditetsförsäkringar och barnförsäkringar. Som vanligt finns det ett stort antal försäkringsbolag som erbjuder dessa försäkringar. Att välja ut den försäkring som ger det bästa skyddet är inte lätt. Det kan vara en prisfrågan men oftast att läsa och kunna förstå de villkor som gäller för en försäkring. Några tips som kan hjälpa dig att välja rätt får du här.

Uppsägning av hyresavtal - bostad - skyddsregel för hyresgäster. Och då en hyresgäst avlidit.

Ett hyresavtal av bostad kan vara på bestämd och obestämd tid. Det vanligaste förekommande är nog avtal på obestämd tid. Normalt är parterna bundna av de villkor som finns i ett hyresavtal. Ett undantag gäller dock för hyresavtal som omfattar en lägenhet som utgör bostad för en hyresgäst, s.k. bostadshyresgäst. Ett annat undantag som är till fördel för ett dödsbo finns också reglerat i en lagregel som är tvingande, d.v.s. går inte att avtala bort. Läs hela artikeln i pdf filen nedan

Fler tillval – och frånval - för hyresgäster samt ombildning till bostadsrätt

En ny lag börjar gälla den 2 oktober 2019 som ger möjligheter för hyresgäst och hyresvärd att avtala om tillval som ger lägenheten bättre standard eller frånval som ger lägre standard. Dessutom stärks skyddet för hyresgäster i samband med att en bostadsrättsförening vill förvärva en hyresfastighet, t.ex. vid en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.

Utdrag från Regeringens pressmeddelande om denna lag. Propositionen bifogas som bilaga. Mer info i pdf filen nedan.

Testamente med vittnesintyg enligt 10 kap. 2 § st 2 ärvdabalken (ÄB) – bevisbörda och beviskrav. Då det påstås att underskrifterna förfalskats.

När testamente klandras ska normalt ett vittnesintyg på handlingen presumera att testamentet upprättats i s.k. laga ordning om det inte finns omständigheter som förringar intyget. I ett mål, RH 2012:870, hade hovrätten att bedöma vem har bevisbördan och vilket beviskrav gäller då det påståtts att vittnesunderskrifterna är förfalskade och därför skulle testamentet vara ogiltigt.

Läs hela artikeln - pdf filen nedan.