Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Artiklar

En lista av tillgängliga Artiklar

För att lista Artiklar under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

PRESKRIPTIONSAVBROTT – KRAV SKICKAT TILL DIGITAL BREVLÅDA

Enligt Örebro tingsrätt och Göta hovrätt ansågs en digital brevlåda – Kivra – vara jämställd med en fysisk brevlåda som finns på en folkbokföringsadress. Domstolarna ansåg vidare att innehavaren av en digital brevlåda har en skyldighet att kontrollera inflödet av post i denna typ av brevlåda.
Då en borgenär skickat kravbrev till den digitala brevlådan bedömde domstolarna att preskriptionsavbrott skett. Gäldenärens invändning om preskription godtogs inte då hen har en skyldighet att kontrollera inkommande post i en digital brevlåda som hen bevisligen hade tillgång till.

HALLÅ KONSUMENT – EN WEBBPORTAL SOM GER INFORMATION I KONSUMENTFRÅGOR.

Hallå konsument informerar om dina rättigheter inför ett köp men även under och efter ett köp.
Denna artikel handlar om webbportalen - Hallå konsument, https://www.hallakonsument.se/

KOOPERATIV HYRESRÄTTSFÖRENING - HYRA FRÅN EN OVANLIG HYRESMODELL

Att hyra en lägenhet från en kooperativ hyresrättsförening (som en form av ekonomisk förening) är en speciell hyresform som kan ske genom två former av modeller.

• Föreningar enligt ägarmodellen - föreningen äger huset där lägenheterna finns.
• Föreningar enligt hyresmodellen - föreningen hyr en fastighet av någon annan.
• Varje medlem ska betala en insats och eventuellt en upplåtelseinsats i samband med att han eller hon får hyra en lägenhet. Medlemmarna är dock inte personligt ansvariga för föreningens skulder. Risken för medlemmarna är att de kan förlora den egna insatsen.
Denna artikel är en introduktion om att hyra från en kooperativ hyresrättsförening.
Artikeln innehåller också webblänkar som ger mera ingående information om denna typ av förening.

BEVIS I SVENSK RÄTTEGÅNG – VILKA BEVIS FÅR ÅBEROPAS

Att man anser att man har en viss rättighet räcker inte i en rättegång om motparten inte medger det.
Notera att i brottmål är det inte tillräckligt med ett erkännande för att få hen dömd utan det krävs ytterligare bevisning som kan styrka det aktuella påståendet att hen begått brottet.
För att vinna ett mål krävs det också att man kan fylla upp sitt påstående med tillräcklig bevisning så att domstolen kan bifalla det som yrkats inför domstolen.
Frågan är då vilken bevisning kan åberopas i en svensk rättegång.

UPPSÅT – OLIKA TYPER AV UPPSÅT INOM DEN SVENSKA STRAFFRÄTTEN

Inom den svenska straffrätten krävs det ofta uppsåt för att en handling ska vara straffbar. Begreppet uppsåt brukar indelas i ett antal former eller kategorier. Brott beskrivs huvudsakligen i Brottsbalken, BrB.

Formerna eller kategorierna av uppsåt beskrivs i denna artikel.